Automatik Ventiler System AS
Kapellveien 18
1410 Kolbotn
Tlf:
Fax:
Mail:
66 99 74 00
66 99 74 09
postmaster@avs.no

MAGNETVENTILER

AVS har et mangeårig samarbeid med produsent GSR Ventiltechnik GmbH i Tyskland, og lagerfører magnetventiler/trykkstyrte ventiler for olje, luft og vann for de fleste medier og rørsystemer.

Vi skaffer gjerne GSR- ventiler etter helt spesifikke krav fra dere som kunde, og føler oss godt kvalifiserte til å kunne bistå dere videre i valg av riktig ventil fra GSR sitt program.

Nedenfor vises noen eksempler på standard-ventiler fra GSR.

Bilde Modell Type Funksjon Produktblad

Magnetventil

Type 24 2/2 veis Tvangsstyrt
0-40 Bar
         
Type 25 2/2 veis Servostyrt
1-40 Bar
         
Type 27 2/2 veis Tvangsstyrt
0-16 Bar
         
Type 28 2/2 veis Servostyrt
0,3-20 Bar
         
Type 35 2/2 veis Tvangstyrt
0 – 40 Bar
         
Type 40 2/2 veis Servostyrt
0-16 Bar
         
Type 43 2/2 veis Tvangsstyrt
0-16 Bar
         
Type 49 2/2 veis Tvangsstyrt
0-40 Bar
         
Type 50 2/2 veis Servostyrt
1-40 Bar
         
Type 52 2/2 veis Direktestyrt
0-350 Bar
         
Type 72 3/2 veis Direktestyrt
0-90 Bar
         
Type 3/045 3/2 veis Direktestyrt
0-250 Bar
         
Type 3/062 2/2 veis Direktestyrt
5-350 Bar

GSR Ventiltechnik utvikler, produserer og distribuerer magnetventiler , eksternt opererte ventiler og et bredt utvalg spesialventiler og systemer.

Produsenten har valgt å spesialisere seg på utvikling av ventiler som er kundetilpasset, og hadde i 2011 en vekst i sin eksport på 40% på verdensbasis takket være kyndige salgs og distribusjonsnett.

Siden 1999 er selskapet eid av INDUS HOLDING AG, Bergisch Gladbach.

All forretning er utført iht.
DIN EN ISO 9001.

Automatik Ventiler System AS © 2003-2015   •   Design by SL Produksjon AS