Automatik Ventiler System AS
Kapellveien 18
1410 Kolbotn
Tlf:
Fax:
Mail:
66 99 74 00
66 99 74 09
postmaster@avs.no

SMØREAPPARATER

Vår leverandør av apparater for trykkluft-installasjoner og spesielle applikasjoner i industrien. Vi lagerfører FUTURA serien, mens øvrige serier kan leveres om det stilles andre krav til materialer og/eller spesielle trykk-temperaturegenskaper.

FUTURA serien er en patentert løsning og apparater er fremstilt av Grivory GV-6H som er forsterket med 60% glassfiber. Dette gir lav vekt, og konkurransedyktige priser sammenlignet med apparater av metall.

KNOCKS Fluidtechnik startet i 1970 og har mer en 40 års erfaring i sin utvikling av apparater for trykkregulering og filtrering av luft og gasser.

Salg og distribusjon til 23 samarbeidspartnere i Tyskland og verden for øvrig.

Automatik Ventiler System AS © 2003-2015   •   Design by SL Produksjon AS