Automatik Ventiler System AS
Kapellveien 18
1410 Kolbotn
Tlf:
Fax:
Mail:
66 99 74 00
66 99 74 09
postmaster@avs.no

SYLINDRE & SOLENOIDVENTILER

VESTA pneumatikk er kjent for 100 % italiensk design og produksjon. Kundens ønsker er retningsgivende for hvilke nye produkter som settes i produksjon. VESTA katalogen viser følgelig et bredt sortiment av sylindere, ventilløsninger og spesial-konstruksjoner.

Kontroll av råmaterialer, høy teknisk kompetanse og en moderne maskinpark har brakt produsenten inn i det øvre sjiktet av pneumatikkprodusenter i Europa. Alle produkter gjennomgår en nøye test/ kvalitetskontroll før de forlater fabrikken i Rovigo.

Vi lagerfører sylindere med tilhørende fester, styreventiler, sensorer og øvrige deler for å møte kundens ønske om en rask levering av pneumatikk-produkter.

Automatik Ventiler System AS © 2003-2015   •   Design by SL Produksjon AS